Na łamach naszego serwisu omówione zostało już na przykładzie serwisu Aftermarket jak przebiega proces przechwytywania domeny. Jednak z pewnością wielu z Was zadaje sobie pytanie gdzie warto przechwytywać domeny i czy powinien być to wspominany przez nas Aftermarket czy może inny serwis oferujący również tego typu usługę.

Gdy jednak spojrzy się na ceny przechwytywanie domen w poszczególnych serwisach:

aftermarket.pl premium.pl az.pl
Przechwycenie domeny 60 zł 99 zł 99 zł
Skuteczność przechwytywania 72,7% 20,5% 1,7%

to wniosek nasuwa się sam i stanowi jednocześnie odpowiedź na pytanie dlaczego akurat na przykładzie Aftermarketu demonstrowaliśmy proces przechwytywania domeny. Dodatkowo jak wynika z przeprowadzanych na próbie 117 domen testów Aftermarket oferuje przy tym najwyższą skuteczność przechwytywania.