Jak dokonać cesji domeny w OVH?

Jeśli chcemy dokonać cesji domeny w OVH musimy w pierwszej kolejności zalogować się do panelu. Następnie wybrać interesującą nas domenę. Kolejnym krokiem jest kliknięcie ikony Zarządzanie kontaktami. Na stronie która się otworzymy widzimy wszystkie kontakty przypisane do danej domeny. Z jej poziomu możemy nie tylko zmienić właściciela ale też w razie potrzeby przypisać inny kontakt administracyjny czy techniczny. Do trybu edycji odpowiednich danych przechodzimy klikając ikonę ołówka z kartką a gdy już wprowadzimy potrzebne zmiany zapisujemy je klikając przycisk zatwierdź.

Należy pamiętać o tym że aktualizacja stosownych danych Whois może potrwać nawet 24 godziny. Dodatkowo w okresie 60 dni od momentu zmiany danych właściciela zablokowana jest możliwość transferu domeny.

Jak dokonać cesji domeny w Home.pl?

W przypadku home.pl możemy dokonać cesji jedną z dwóch metod:

  • tradycyjnie
  • elektronicznie

Pierwsza z nich polega na wypełnieniu tradycyjnych papierowych dokumentów i przesłaniu ich do home.pl. Z pewnością dla niektórych będzie to kłopotliwe rozwiązanie które w dodatku zabiera więcej czasu niż druga z opcji a więc cesja elektroniczna. Jeśli jeszcze nigdy nie korzystaliśmy z tej drugiej metody w home.pl konieczne może się okazać jej aktywowanie. Aby tego dokonać należy w panelu i wejść na podstronę Profil i kliknąć w przycisk Włącz cesję elektroniczną.

Cesji dokonać możemy za pośrednictwem panelu home.pl do którego jednak musimy być zalogowani z uprawnieniami administratora aby odpowiednia funkcja była dostępna. W oknie z listą usług zaznaczamy której usługi dotyczyć ma cesja i klikamy na przycisk Cesja (jest on zlokalizowany na pasku znajdującym się w górnej części otwartego okna).

Zostanie nam wyświetlony formularz w którym w pierwszej kolejności musimy zdecydować w jakim trybie chcemy dokonać zmiany abonenta domeny. Jak już wcześniej wspomniano do wyboru mamy metodę tradycyjną jak i elektroniczną. Następnie musimy podać dane nowego abonenta. Gdy już wypełnimy wszystko co konieczne wystarczy kliknąć przycisk Dalej.

W ten oto sposób trafiamy do ekranu podsumowaniu procedury cesji w którym wystarczy już tylko kliknąć przycisk Wyślij formularz cesji. W rezultacie zarówno Ty jak i nowy abonent domeny otrzymacie maile z prośbą o zatwierdzenia przeprowadzenia procesu zmiany abonenta. Należy pamiętać o tym że maile ważne są tylko przez dobę (24 godziny) i po tym czasie jeśli obie strony nie zaakceptują cesji zostanie ona anulowana.

W mailu znajdować się będzie link po kliknięciu w który trafia się na stronę zatwierdzania cesji. Należy zapoznać się z zamieszczonymi dam danymi i jeśli wszystkie są poprawne wystarczy wpisać specjalny kod SMS w celu zatwierdzenia procedury. Aby go wygenerować wystarczy kliknąć na przycisk Generuj kod SMS. Zarówno dotychczasowy jak i nowy abonent otrzymają kolejnego maila gdy cesja zostanie już przeprowadzona, będzie on potwierdzał przeprowadzenie procedury.

Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie zmiany abonenta domeny przez home.pl. Jeśli nie zostaną stwierdzone żądne problemy powinno to trwać około jednego dnia.

Jak dokonać cesji domeny w nazwa.pl?

Przede wszystkim należy zacząć od zalogowania się do panelu klienta. W nim trzeba wejść na podstronę domen. Z listy należy wybrać domenę której chcemy zmienić właściciela a następnie kliknąć przycisk Zgłoś cesję. W formularzu który się pojawi możemy wpisać dane nowego właściciela domeny lub też przypisać już wcześniej zdefiniowanego.

Kolejnym krokiem jest wybór czy chcemy złożyć elektroniczny wniosek o zmianę właściciela domeny czy też wolimy zrobić to w tradycyjnej formie pisemnej. Na tym etapie możemy też zdecydować czy pozwalamy nowemu właścicielowi domeny na przeniesienie jej do wybranego przez siebie panelu klienta. Domyślnie zaznaczone jest udzielenie takiej zgody jednak możemy z tego zrezygnować nie dając nowemu abonentowi możliwości wskazania panelu klienta w którym umieszczona ma być domena. Aby przejść do następnego kroku klikamy Zatwierdź.

Na zatwierdzenie procedury cesji dotychczasowy właściciel domeny ma 7 dni. Aby to zrobić musi kliknąć w link w mailu który otrzyma od firmy Home.pl celem weryfikacji czy cesja odbywa się za jego wiedzą i zgodą. Po kliknięci w link zawarty w mailu przeniesiony zostanie na stronę ze szczegółami cesji w tym informacją kto ma być nowym właścicielem domeny. Tam też może zaakceptować cesję lub też ją anulować.

W przypadku akceptacji zostaje wysłana kolejna wiadomość tym razem adresowana jednak do nowego właściciela który w ten sposób zostaje powiadomiony o tym że trwa procedura cesji. Również on ma możliwość zarówno akceptacji cesji jak i jej anulowania. Dodatkowo jeśli podczas ustanawiania cesji zaznaczono zgodę na przeniesienie domeny do wybranego panelu klienta nowy właściciel może teraz zdecydować czy domenę pozostawić na obecnym koncie czy też przenieść na inne.