Wykorzystywane obecnie domeny dzielimy na trzy główne rodzaje:

   Domeny narodowe

  W tej grupie wyróżniamy jeszcze kilka typów typów a mianowicie:

  • domeny krajowe
  • Takimi domenami są choćby .pl (Polska) czy .de (Niemcy). Praktycznie każdy kraj ma przypisane swoje dwuliterowe rozszerzenie.

  • domeny funkcjonalne
  • W Polsce do tego typu domen zaliczamy np. info.pl i net.pl. W większości są to domeny drugiego poziomu choć wyjątek stanowią domeny globalne będą również domenami funkcjonalnymi wykorzystywanymi głównie w Stanach Zjednoczonych.

  • domeny regionalne
  • Są to domeny nawiązuje do konkretnego regionu lub miasta z danego kraju. Przykładem takich domen w przypadku Polski są: wroclaw.pl, malopolska.pl, warszawa.pl.

   Domeny kontynentalne

  W ich przypadku rozszerzenie związane jest z konkretnym kontynentem. Przykładem takich domen jest np. .eu czy .asia

   Domeny globalne

Do tej grupy należą wszelkie domeny przez konkretnej przynależności narodowej a więc np. .info, .net czy .com. Jednocześnie są to domeny funkcjonalne stosowane często w Stanach Zjednoczonych.

Domeny możemy dzielić również na:

   Domeny najwyższego poziomu

  Są to domeny znajdujące się najwyżej w hierarchii w systemie DNS. Są to domeny o jednoczłonowych końcówkach zaliczają się do nich zarówno domeny narodowe jak i globalne.

   Domeny drugiego poziomu

  Na dobrą sprawę są to subdomeny dla domen najwyższego poziomu i są niżej od nich w hierarchii systemu DNS. W Polsce domen tego typu zaliczają się np. net.pl oraz .com.pl.